over psychische klachten

 

 

Het is geen falen of kwestie van zwakte om psychische of mentale klachten te ontwikkelen. Ook doorgaans goed functionerende mensen kunnen wel eens tegen emotionele of psychische moeilijkheden aanlopen waar professionele begeleiding bij kan helpen.  

Voor een aantal psychische problemen wordt de zorg door een erkende gezondheidszorg-psycholoog vergoed. 

depressieve episode

Bij een depressieve episode staat de voortdurende neerslachtigheid centraal. Mensen herkennen zich niet meer als ‘de oude’. Het lukt niet meer te genieten, er is lusteloosheid en vermoeidheid, slecht slapen.
Soms is een depressie het gevolg van stress,  Soms is er vanuit de familiegeschiedenis al enige gevoeligheid.
Een depressie gaat vaak gepaard met het zich  terugtrekken. Daarnaast is men in beslag genomen door negatieve gedachten over zichzelf en de wereld. Het terugtrekken en het steeds mee geloven in de negatieve gedachtengangen zorgt voor een vicieuze cirkel.
Een depressie kan na enkele maanden opklaren. Uit onderzoek blijkt dat het herstel sneller gaat met medicatie en/of cognitieve gedragstherapie of ACT. We bespreken dan vertrouwelijk je  leefstijl en je viceuze cirkel van piekergedachten  en brengen samen een way-out in. Je krijgt zo ook handvatten om je eigen therapeut te worden en terugval te voorkomen.

paniekstoornis

Bij een paniekstoornis is er vaak sprake geweest van een of meer als catastrofaal beleefde paniekaanvallen. De angst voor het krijgen van een nieuwe paniekaanval gaat daarna het leven overheersen en zorgt voor een toename van vermijding van situaties en uiteindelijk verlies aan zelfvertrouwen.
De beste erkende therapie is cognitieve gedragstherapie naast ACT als vorm van gedragstherapie. Exposure en veranderen van gedachtenpatronen horen bij een goede therapie. Het effect van CGT is vrij groot, circa 75%.

trauma en rouw

Soms kun je gebeurtenissen meemaken die als het ware te groot of te heftig zijn, zoals geweld of misbruik, of verlies van een geliefde. Gebeurtenissen die niet op een verstandelijke manier verwerkt kunnen worden. Als dan maanden later alle gevoelens en nare beelden alsmaar terugkeren in je hoofd en je leven te veel beïnvloeden kun je aan traumatherapie gaan denken. EMDR blijkt dan bewezen effectief, en helpt bij 80% van de trauma’s. Het is niet altijd makkelijk, maar nooit zo naar dat je het niet aankan, zeker met veilige begeleiding. 

burn-out

Bij burn-out is doorgaans sprake van een langer bestaand uitputtingsproces, vaak op het werk. Niet zelden samenhangend met een teveel aan stressoren als werkdruk, reorganisaties, rolconflicten en meestal in samenhang met een te perfectionistische of niet grenzen stellende persoonlijke stijl.
Op een bepaald moment merk je dat het niet meer lukt en breekt het elastiek. Middels een burn-out behandeling kun je leren langzaam te herstellen, je krachten weer te vinden en stapsgewijs het werk op een gezonde manier  oppakken met andere keuzes en vaardigheden.
Bedenk daarbij dat dit proces tijd nodig heeft en er al snel 10-15 sessies nodig zijn. Hou er rekening mee dat de zorgverzekering burn-out behandeling niet vergoedt.
Bij mij kun je zo ook via de bedrijfsarts en Cenzo terecht waarbij de werkgever meebetaalt. .

piekeren en negatief zelfbeeld

We piekeren allemaal wel eens. Maar als het piekeren voortdurend doorgaat en we gaan onze negatieve gedachten geloven en we gaan door met piekeren om te proberen de zaak op te lossen in ons hoof, raken we als het ware uit het leven en neemt de vermijding en onhandigheid toe, met verder verlies van zelfvertrouwen. ACT en cognitieve therapie zijn hier aangewezen therapievormen, waarin je anders leert omgaan met negatieve gedachten.

relatieproblemen

Ook in goed functionerende partner-relaties kunnen toch spanningen en patronen ontstaan waarvan je het gevoel hebt dat je er samen niet goed meer uitkomt. Deze spanningen en pijnpunten hebben vaak te maken hebben met een verschil in hoe je verschillen of conflicten aangaat, in andere gevoeligheden, in andere verwachtingen van elkaar, een andere manier van verbinding maken, door verschillen in wat je van huis uit geleerd hebt over liefde of mensen,

Samen in relatietherapie is dus geen bewijs van falen. Het kan een goede of behulpzame manier zijn om samen met een professionele buitenstaander te praten over de gevoelens en de ontstane patronen en te zien of na te gaan welke veranderingen gewenst of mogelijk zijn.
Relatietherapie kan op basis van EFT of cognitieve gedragstherapie en ACT.