Problemen

Het is geen falen of kwestie van zwakte om psychische of mentale klachten te ontwikkelen. Misschien is dit zelfs wel eigen aan mensen in een stressvolle en vervreemdende wereld waarin we bovendien de eisen aan onszelf behoorlijk opschroeven.

Voor een aantal psychische problemen wordt de zorg van een eerstelijnspsycholoog vergoed. Hieronder staan een paar veel voorkomende stoornissen bij de eerstelijnspsycholoog.

Depressieve episode

Bij een depressie is er gedurende meerdere weken alsmaar een toenemende of voortdurende neerslachtigheid, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid en vermoeidheid.
Vaak is dit het gevolg van stress of heeft iemand uit familiaire belasting al enige gevoeligheid.
Een depressie gaat niet zelden gepaard met het zich meer en meer terugtrekken en met meer negatieve gedachten over zichzelf en de wereld. Het terugtrekken en het steeds mee geloven in de negatieve gedachtengangen zorgt voor een vicieuze cirkel.
Een depressie kan na enkel maanden vanzelf weer overgaan maar doorgaans gaat het herstel onder een juiste begeleiding van een psycholoog sneller. Bovendien krijg je bij de juiste therapievorm (erkende CGT of ACT) ook handvatten mee om je eigen therapeut te worden en terugval te voorkomen.

Paniekstoornis

Bij een paniekstoornis is er sprake geweest van enkele als catastrofaal beleefde paniekaanvallen. De angst voor het krijgen van een nieuwe paniekaanval gaat daarna het leven overheersen en zorgt voor een toename van vermijding van situaties en uiteindelijk verlies aan zelfvertrouwen.
De beste erkende therapie is cognitieve gedragstherapie naast ACT als vorm van gedragstherapie. Exposure en veranderen van gedachtenpatronen horen bij een goede therapie. Het effect van CGT is vrij groot, circa 75%.

Trauma en rouw

Soms kun je gebeurtenissen meemaken die als het ware te groot of te heftig zijn, zoals geweld of misbruik, of verlies, die niet op de voor iemand gebruikelijke manier verwerkt kunnen worden. Als maanden later de voorvallen nog alsmaar terugkeren in je hoofd, op onbewaakte momenten, negatieve gedachten en gevoelens toenemen en vermijding komt, kun je aan traumatherapie denken. EMDR is een geschikte methode.

 

Burn-out

Bij burn-out is doorgaans sprake van een langer uitputtingsprocesproces, vaak op het werk, door een teveel aan stressoren als werkdruk, reorganisaties, rolconflicten en meestal in samenhang met een te perfectionistische of niet grenzen stellende persoonlijke stijl.
Middels een burn-out begeleiding leer je langzaam herstellen en ook weer in stappen het werk op een gezonde manier weer oppakken met andere keuzes en vaardigheden.
Bedenk daarbij dat dit proces tijd nodig heeft en er al snel 10-15 sessies nodig zijn. Hou en hou er rekening mee dat de zorgverzekering burn-out behandeling niet vergoedt. Doorgaans is dat de werkgever.

Piekeren en negatief zelfbeeld

We piekeren allemaal wel eens. Maar als het piekeren voortdurend doorgaat en we gaan onze negatieve gedachten geloven en we gaan door met piekeren om te proberen de zaak op te lossen in ons hoof, raken we als het ware uit het leven en neemt de vermijding en onhandigheid toe, met verder verlies van zelfvertrouwen. ACT en cognitieve therapie zijn hier aangewezen therapievormen, waarbij blijkt dat de kans op terugval door therapie vermindert omdat je anders leert omgaan met de oorzaak: het geloof in de opkomende negatieve gedachten.

Relatieproblemen

Ook in doorgaans of tot nu toe redelijk goed functionerende partner-relaties kunnen spanningen en patronen ontstaan waarvan je het gevoel hebt dat je er samen niet goed meer uitkomt. Patronen kunnen vaak te maken hebben met een verschil in hoe je verschillen of conflicten aangaat, in gevoeligheden, in wat je verwacht van een relatie, in je manier van verbinding maken, door verschillen in wat je van huis uit geleerd hebt over liefde of mensen, of door verschillen in man of vrouw zijn, opleiding en behoefte aan autonomie.

Samen in relatietherapie is geen bewijs van falen. Het kan juist een goede of behulpzame manier zijn om samen met een professionele buitenstaander te kijken en praten over de gevoelens en de ontstane patronen en te zien of na te gaan welke veranderingen gewenst of mogelijk zijn.
Relatietherapie kan op basis van EFT of cognitieve gedragstherapie en ACT.