achtergrond

Sinds medio 2022 ben ik als particulier psycholoog gevestigd in Zutphen.

Na een loopbaan als onderwijzer ben ik gaan werken als psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ik heb daarin inmiddels meer dan 23 jaar ervaring.
Ik werkte tot 2022 als gz-psycholoog en hoofdbehandelaar vele jaren bij verschillende teams en als docent en werkbegeleider bij Mindfit Deventer en Almelo. Bij Mindfit gaf ik les aan collega’s in cognitieve gedragstherapie.
Gedetacheerd vanuit Dimence/Mindfit werkt ik van 2019 tot 2021 als gedetacheerd gastdocent op de Universiteit van Twente. Ik werkte voor de valkgroep Positieve Psychologie voor het ontwikkelen en onderichten aan studenten van het vak positieve cognitieve gedragstherapie. Ik gaf ook gastcolleges in angstproblematiek en ‘ de therapeutische relatie’.
Van 1999 tot 2010 werkte ik bij HSK voor behandeling met CGT bij angsten, depressie en burn-out. Tevens docent en voorzitter van de ondernemingsraad. In het verleden was ik van 2010 tot 2014 zelfstandig psycholoog te Zutphen voor eerstelijnspsychologie, relatietherapie en mindfulness.

Vanuit Dimence/Mindfit werkt ik tot 2021 als gedetacheerd docent op de Universiteit van Twente in ontwikkelen en onderichten van het vak positieve cognitieve gedragstherapie. Ik gaf gastcolleges in angstproblematiek en in het onderdeel de therapeutische relatie.

 

 

Als gewaardeerd freelance docent verzorg ik de basisopleiding CGT voor collega hulpverleners in de GGZ (CGW-ers) en werk als ACT docent voor ACT in Actie voor collega psychologen, psychiaters, POG-GGZ-ers en cognitief gedragstherapeutische werkers.
Ik beschouw ACT als model waar het meest mijn hart ligt. ACT valt samen met het boeddhistische  gedachtengoed en is wetenschappelijk gefundeerd.  Ik ben opgeleid als ACT therapeut bij ondermeer Gijs Jansen en Jacqueline A-Tjak. Ik zie ACT voor mij als het overkoepelende model waarin zowel CGT, als mindfulness als positieve psychologie meegenomen worden. Bij Mindfit gaf ik ook groepstraining Voluit Leven. 

In 2010 en 2011 ben ik opgeleid als Mindfulness trainer bij het Instituut voor Mindfulness met docenten als Johan Tinge en Mark Williams. Ik heb al vele mindfulnessgroepen moeten geven en dat vind ik altijd heel waardevol.

Ik beschouw in die zin ACT en Mindfulness als een belangrijke inspiratiebron en beschouw Aaron Beck, Jon Kabat-Zinn en Steve Hayes als mijn belangrijke inspiratoren en leermeesters.

Daarnaast ben ik opgeleid als advanced relatietherapeut in EFT. Ook dat heb ik als waardevol beleefd. Ik kan goed aansluiten op de verschillen in beleving van beide partners.

Ten aanzien van trauma-therapie met EMDR geldt dat ik hierin zowel de basis als vervolg opleiding gevolgd heb. 

Vanuit liefde en passie voor ons vak koppel ik graag professionele groei en deskundig gebruik van wetenschappelijk getoetste kennis en interventies aan het minstens zo belangrijke aspect van empathie. Daarnaast werk en leef ik ook vanuit een boeddhistische levensvisie.

Ik sta bekend als een deskundig en betrouwbaar collega, als een fijne, deskundige en goede psycholoog en een inspirerende docent met een hoge klanttevredenheid
Ik hanteer een vriendelijke, rustige en positieve benadering met ruimte voor het gegeven dat het leven soms knap ingewikkeld is. Doorzettingsvermogen, geloof in jezelf, groei, wijsheid, compassie en liefde zijn belangrijke waardes die ons daarbij helpen een waardevoller leven te leiden.