psychologische behandeling

In mijn praktijk bied ik (samen met Cenzo) kortdurende oplossingsgerichte behandeling (denk aan 5 tot 12 sessies) voor de relatief lichtere psychische problematiek (zoals passend in de eerstelijnspsychologie of basis ggz)

met name bij:

  • (enkelvoudige) traumaverwerking
  • mildere depressieve stemming
  • paniekstoornis en vermijding
  • angstig piekeren
  • sociale angst
  • burn-out
  • levensvragen of persoonlijke dilemma’s
  • rouwproblematiek

In de intake fase inventariseren we samen uw klachten, de omstandigheden waarin die ontstaan zijn, uw persoonlijke manier van omgaan met problemen, uw gevoelens of gedachten, en waarin u zelf ervaart vast te lopen, niet verder te komen of het niet goed meer voor u zien. Een korte vragenlijst kan er bij komen om het beter te snappen.

Behandelplan

Indien passend beslissen we samen over uw doel of wens en of ik u met een begeleiding kan helpen de controle terug te vinden en zelf verder te kunnen. Volgens de richtlijnen en het Keurmerk Basis GGZ werken we in de praktijk met kortdurende therapie met praktische en oplossingsgerichte handvaten en behandelmethoden. Bewustwording en inzicht in eigen, soms verborgen gedachten en gevoelens en in het eigen gedrag speelt daarbij een rol, evenals zelf oefenen met andere gedachtengangen of gedrag. 
We werken ook aan toegewijd gedrag, positief gedrag, passend bij uw eigen waarden en sterke kanten.  

We werken vaak met een paar vragenlijsten. Behandelmethoden zijn doorgaans sessies met oplossingsgerichte  gespeksvoering, positieve cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT en Mindfulness. 
Eventueel, als u dat wilt, aangevuld met e-health (internet-therapie modules) waarmee u zelf ook verder kunt oefenen. 

Centraal Netwerk Zorg

Mijn praktijk is bij Cenzo (Centraal Netwerk Zorg ) aangesloten. Op de Cenzo website vindt u alle actuele informatie over wat u van psychologische zorg via Cenzo mag verwachten en die u en uw huisarts verder kan helpen een bewuste keuze te maken. Het gaat om informatie over ondermeer wachttijden, kwaliteit van de behandelaar, bereikbaarheid, behandelvormen, e-health, samenwerking en informatie voor naasten.

Omdat ik een BIG registratie heb kunnen behandelingen voor psychische stoornissen als angsten en depressie vergoed worden vanuit de Basis GGZ.
U heeft hiervoor een verwijzing van huisarts of van uw bedrijfsarts nodig. Werkgerelateerde problemen kunnen vaak via de werkgever vaak vergoed worden. Raadpleeg daarvoor uw bedrijfsarts.

U kunt u aanmelden voor psychologische zorg via het centraal netwerk zorg:

Link naar het aanmeldformulier

Voor Timmer Psychiatrie en Marc Hermans, psychotherapeut, voer ik deelbehandelingen uit binnen het traject s-ggz dat aldaar is gestart. Het kan zijn dat zij u als cliënt naar mij verwijzen. Ik neem in dat geval contact met u op.

 Disclaimer!

Mijn praktijk is kleinschalig en bedoeld voor doorgaans goed functionerende mensen die ook wel eens tegen emotioneel of psychische moeilijkheden kunnen ervaren. De praktijk is niet bedoeld voor ernstige psychiatrische problemen zoals psychoses, suïcidaal risico en langdurige en ontwrichtende persoonlijkheidsproblematiek. Daarvoor kunt u beter in de reguliere specialistische ggz terecht.

Ook voer ik geen uitgebreid diagnostisch onderzoek uit, bijvoorbeeld naar ASS, ADHD of ADD. Ook daarvoor kunt u zich het beste wenden naar gespecialiseerde ggz.