Individuele behandeling

De praktijk biedt kortdurende oplossingsgerichte behandeling (denk aan 5 tot 12 sessies) voor de relatief lichtere psychische problematiek (zoals passend in de eerstelijnspsychologie of basis ggz).

Met name bij:

  • (enkelvoudige) traumaverwerking
  • mildere depressieve stemming
  • paniekstoornis en vermijding
  • angstig piekeren
  • sociale angst
  • burn-out
  • levensvragen of persoonlijke dilemma’s
  • rouwproblematiek

In de intake fase besproken we samen de klachten, hoe ze ontstaan zijn, welke factoren in uzelf en in de omstandigheden meespelen en hoe de klachten zichzelf instandhouden. Indien pasend geef ik vanuit de psychologie een terugkoppeling en informatie hoe de klachten te begrijpen zijn als psychologische problematiek.

Behandelsuggestie

Indien passend doe ik een behandelsuggestie. Bij voorkeur een praktische en oplossingsgerichte werkwijze waarin we stapsgewijs werken aan haalbare doelen.
Bewustwording en inzicht in eigen, soms verborgen gedachten en gevoelens en in het eigen gedrag speelt daarbij een rol.
We werken ook aan toegewijd gedrag, positief gedrag, passend bij je eigen waarden.

We werken vaak met een paar vragenlijsten en met praktische oefeningen of opdrachten.

Doel is de versterking van copingvaardigheden om nu en in de toekomst zelfstandig problemen te kunnen hanteren.

We werken daarbij doorgaans met cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT en Mindfulness en oplossingsgerichte gespreksvoering.

Centraal Netwerk Zorg

Ik ben als zelfstandig gz-psycholoog aangesloten bij het Centraal Netwerk Zorg (logo Cenzo). Hier vindt u informatie wat u van psychologische zorg via Cenzo mag verwachten.

Omdat ik een BIG registratie heb kunnen behandelingen voor psychische stoornissen als angsten en depressie vergoed worden vanuit de Basis GGZ.
U heeft hiervoor een verwijzing van huisarts of van uw bedrijfsarts nodig. Werkgerelateerde problemen kunnen vaak via de werkgever vaak vergoed worden. Raadpleeg daarvoor uw bedrijfsarts.

U kunt u aanmelden voor psychologische zorg via het centraal netwerk zorg:

Link naar het aanmeldformulier

Voor Timmer Psychiatrie en Marc Hermans, psychotherapeut, voer ik deelbehandelingen uit binnen het traject s-ggz dat aldaar is gestart. Het kan zijn dat zij u als client naar mij verwijzen. Ik neem in dat geval contact met u op.

De praktijk is bij uitstek geschikt voor doorgaans goed functionerende mensen die ook wel eens tegen emotioneel of psychische moeilijkheden aanlopen.

 

Disclaimer

De praktijk is niet bedoeld voor ernstige psychiatrische problemen zoals psychoses, suïcidaal risico en langdurige en ontwrichtende persoonlijkheidsproblematiek. Daarvoor kunt u beter in de reguliere specialistische ggz terecht.

Ook voer ik geen uitgebreid diagnostisch onderzoek uit, bijvoorbeeld naar ASS, ADHD of ADD. Ook daarvoor kunt u zich het beste wenden naar gespecialiseerde ggz.