Praktische informatie

Cenzo

De praktijk is aangesloten bij Cenzo, een franchise-organisatie waarbij vrijgevestigde psychologen in het hele land zijn aangesloten. Via onderstaande link vind je uitgebreide informatie over hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd, alsmede praktische informatie aan de hand waarvan jij en je huisarts kunnen beslissen of je bij mij behandeld wilt worden.

Cenzo (Centraal Netwerk Zorg)

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor psychologische zorg via het centraal netwerk zorg:

Link naar het aanmeldformulier

Behandelingen voor psychische stoornissen als angsten en depressie worden vergoed bij een erkende gz-psycholoog vanuit de Basis GGZ. Ik ben als gz-psycholoog en praktijk opgenomen in het BIG register (erkende Geneeskundige Zorg).

Verwijzing en Zorgdomein

U heeft een verwijzing van huisarts of bedrijfsarts nodig voor (basis) GGZ. De huisarts kan verwijzen via Zorgdomein. De praktijk is daarop aangesloten voor informatieuitwisseling.

BIG Register 69909835825
AGB code Praktijk: 9406 6722
AGB code GZ-psycholoog: 9400 6794

Vergoeding en tarieven:

Doorgaans worden de behandelingen binnen de Basis GGZ en op verwijzingen worden vergoed door de zorgverzekering. Voor verdere uitleg verwijs ik u naar Cenzo:

https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kosten-en-vergoedingen

Voor klachten zoals overspannenheid, burn-out, relatie-problematiek levensvragen die niet als psychische stoornis worden aangemerkt kunt u doorgaans wel terecht maar deze zorg wordt niet vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Voor werkgerelateerde problematiek kunt u overleggen met uw bedrijfsarts en eventueel via Cenzo verwezen worden.

Indien u zelf de behandeling wenst te betalen bij mij is het tarief € 105,00 voor een sessie van 45 tot 60 minuten.

 

Timmer Psychiatrie in de Vijverstaete

Voor Timmer Psychiatrie en Klinisch Psychologenpraktijk Marc Hermans voer ik deelbehandelingen uit binnen het traject s-ggz dat aldaar is gestart. De verwijzing, facturatie en dossiervoering geschiedt dan via hen.

Kwaliteitsstatuut

Aanbieders van zorg in de basis GGZ zijn verplicht om een Kwaliteitsstatuut en een privacybeleid openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut kun je teruglezen wat de praktijk heeft geregeld om de kwaliteit en verantwoording van zorg te borgen, in het kader van de Zorgverzekeringswet. De praktijk bewerkstelligt hiermee dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het statuut is op te vragen bij Cenzo en daar zichtbaar.

 

Privacybeleid

In het Privacybeleid lees je welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen wat uw rechten zijn.

 

Geheimhouding gegevens en dossierbeleid

Alles wat je vertelt is vertrouwelijk. Er zal geen informatie gedeeld worden met je huisarts of anderen zonder dat je daar schriftelijke toestemming voor hebt verleend. Er wordt je dan ook gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen, waarin wordt vastgelegd welke informatie met wie gedeeld mag worden.

Sinds 2018 is in de Europese Unie de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Psychologenpraktijk van Halen voldoet aan deze AVG en zorgt ervoor dat uw gegevens te allen tijde veilig worden bewaard.

Psychologenpraktijk van Halen is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de behandeling. Je hebt te allen tijde recht om je dossier in te zien. Ik ben verplicht om jouw dossier tot 15 jaar na het beëindigen van de behandeling te bewaren.

 

Klachtenregeling

Klachten kunnen het beste eerst met mij besproken worden. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Indien we er niet samen uitkomen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Cenzo. Hier vind u de link naar de klachtenprocedure.

U kunt als u daar niet uitkomt ook contact opnemen met de klachten- en geschillencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) waarbij ik ben aangesloten (lid 95624).

 

Afzeggingen en niet-nagekomen afspraken

Mocht je verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk en minimaal 24 uur voor afspraak, door. Afspraken die korter dan 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, kunnen deels (voor 50%) in rekening worden gebracht. De verzekeraar vergoedt deze kosten niet.